Menu

INFORMATION OM CORONAVIRUS OG FORHOLDSREGLER

Grundet den seneste udmelding fra regeringen, har vi valgt kun at have åbent for gæster, med en forud indgået aftale med MY GARAGE eller en af partnerne.

Helt grundlæggende følger vi hos MY GARAGE til enhver tid Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger. Det betyder, at svarene på alle de gængse sygdomsrelaterede spørgsmål findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Vi følger udviklingen løbende og reagerer på de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger.

Vi ser frem til igen at kunne åbne vores døre og være gæstfri, som vi plejer, men i mellemtiden skal der lyde et tak, fordi du hjælper os med at tage et fælles ansvar.

PARTNERE

PARTNER HOS
MY GARAGE

MY GARGAGE er opbygget af en lang række partnere, der hver repræsenterer den højeste faglighed indenfor deres felt. Det gælder alle aspekter af den automotive verden, og kan sammenfattes under vores koncept SALES, SERVICE, STORAGE & SOCIAL. Huset har også partnere, der deler forståelsen af kvalitet og kompetencer, og de dækker områder, som vi oplever en stor interesse for fra vores brugere. Er du interesseret i, at din virksomheds evner skal indgå som en del af den samlede portefølje, er du velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale.