DK

handelsbetingelser

handelsbetingelser

1 Anvendelse
Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for køb af MY GARAGE merchandise og tilbehør.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem MY GARAGE Shop og dig.

Du opfordres til at læse Handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Handelsbetingelserne beskriver. Ved køb af varer på mygarage.dk/shop accepterer du at være bundet af Handelsbetingelserne.

§ 2 Om MY GARAGE Shop 
www.mygarage.dk/shop er en onlineshop, der ejes og drives MY GARAGE A/S, CVR-nr. DK-3695 3217, Wittrupvej 1, 7120 Vejle Øst (herefter: MY GARAGE Shop), info@mygarage.dk, tlf. +45 69 133 911.

 

2.1 Opdatering af www.mygarage.dk/shop
Vi gør vores bedste for at opdatere www.mygarage.dk/shop samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå. Opdager vi en fejl i prisen for en vare du har bestilt på MY GARAGE Shop, vil vi give dig besked hurtigt muligt. Under disse omstændigheder vil vi underrette dig om den korrekte pris for varen og give dig mulighed for at købe varen til den korrekte pris. Er vi ikke er i stand til opnå kontakt med dig, vil vi bruge vores ret til ikke at acceptere dit tilbud.

§ 3 Aftaleindgåelse 
Når du klikker ”Gennemfør ordren” i det sidste trin af betalingsprocessen, er din bestilling af varerne eller tjenesteydelserne i din varekurv bindende. Umiddelbart herefter modtager du en ordrebekræftelse, der også udgør en kvittering for det indbetalte beløb. Når du har modtaget ordrebekræftelsen, har MY GARAGE Shop accepteret din ordre, og der er indgået en bindende købsaftale.

 

4 Betalingsbetingelser og gebyrer 
MY GARAGE Shop anvender Nets betalingssystem. Betaling med kreditkort er derfor sikkert og certificeret af Nets.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er anført i Danske kroner og er inkl. moms.

Betaling via kreditkort er altid underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.
Betaling kan ske med VISA, Mastercard eller MobilePay.

Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver ikke pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering.
Ved mistanke om kortsvindel forbeholder MY GARAGE Shop sig retten til at annullere købet.

§ 5 Forsendelse og levering 
Levering sker med GLS til Pakkeshop

Med levering til GLS pakkeshop, modtager du en besked pr. mail/sms, når din forsendelse er leveret til valgte pakkeshop. Forsendelsen udleveres mod fremvisning af gyldig legitimation indenfor den valgte pakkeshops åbningstider. Forsendelsen vil blive opbevaret i ca. 10 dage før pakken returneres til os, som ikke-leveret. Husk at du via tilsendte på e-mail T&T kan følge forsendelsens forløb.

Leveringsomkostningerne betales af køber. Levering sker normalt inden for 5-7 arbejdsdage, efter at bestillingen er modtaget.

MY GARAGE Shop leverer ikke til Færøerne eller Grønland, og alle bestillinger til Færøerne eller Grønland vil blive annulleret uden varsel.

OBS: Ved kampagner mm. kan det forekomme, at levering op til 5 ekstra hverdage er nødvendige.

§ 6 Mangler
MY GARAGE Shop er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl.

Købelovens regler finder anvendelse på eventuelle fejl og mangler ved varerne.

7 Reklamation 
Du skal give MY GARAGE Shop meddelelse om eventuelle mangler ved varerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Hvis du har givet MY GARAGE Shop meddelelse om eventuelle mangler ved varerne inden to måneder efter, at du har opdaget manglen, vil reklamationen altid være rettidig.

Du skal under alle omstændigheder reklamere over eventuelle mangler inden to år efter, at du har fået Varerne leveret.

Du kan fremsende din reklamation til info@mygarage.dk

MY GARAGE Shop behandler din reklamation hurtigst muligt og senest inden for 5-7 arbejdsdage.

§ 8 Fortrydelsesret og fortrydelsesfrist 
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået leveret Varerne eller købet af tjenesteydelsen er foretaget.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om Varerne. Fortrydelsesfristen begynder ikke at løbe, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis du f.eks. har fået leveret varerne mandag d.01. og også har fået de nævnte oplysninger på dette tidspunkt, har du frist til og med mandag d. 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag d. 03., har du frist til og med onsdag d.17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at give meddelelse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele MY GARAGE Shop din beslutning om, at du vil fortryde denne aftale. Hvis du vil afgive denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende din meddelelse inden fristens udløb.

Følge af fortrydelse af en varer:
Hvis du udøver din fortrydelsesret, skal du sende varerne retur til MY GARAGE Shopi original emballage og i væsentlig samme stand, som da du modtog dem. MY GARAGE Shop refunderer købesummen, når varerne er modtaget retur, og MY GARAGE Shop har haft lejlighed til at undersøge varerne.

MY GARAGE Shop betalinger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor MY GARAGE Shop modtog meddelelse om din beslutning om at fortryde den indgåede aftale.
MY GARAGE Shop gennemfører en sådan tilbagebetaling til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret MY GARAGE Shop om udøvelsen af din fortrydelsesret.

MY GARAGE Shop kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil du har returneret varerne.

Du hæfter for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
MY GARAGE Shop (webshop)
Wittrupvej 1
7120 Vejle Øst
E-mail: info@mygarage.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
___________________________________________________________________
Bestilt den: _______________ Modtaget den: _____________________
Forbrugerens navn: ____________________________________________________
Forbrugerens adresse:____________________________________________________
Forbrugerens underskrift: ______________________________ Dato: _____________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Reklamationsbehandling 
Er varen forsinket, eller har varen en mangel, kan du klage til nedenstående e-mail adresse.

Klager over mangler ved varen skal ske inden rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved en almindelig gennemgang af varen. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når MY GARAGE Shop modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt – dog senest inden for 5-7 arbejdsdage.

Oplysning om klagemuligheder

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse, kan du kontakte MY GARAGE Shop tlf. +45 69 133 911 eller mail: info@mygarage.dk

Navn: MY GARAGE A/S
Adresse:  Wittrupvej 1
Postnr.: 7120 Vejle Øst
CVR: DK-3695 3217
Tlf.: +45 69 133 911

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hushttps://naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@mygarage.dk

Kontakt 
Ønsker du at kontakte MY GARAGE Shop angående reklamationer eller andet vedr. merchandise kan det gøres pr. email til info@mygarage.dk eller nedenstående adresse.

MY GARAGE A/S
Wittrupvej 1
7120 Vejle Øst
CVR-nr.: DK-3695 3217
Tlf.: +45 69 133 911

9 – Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven har MY GARAGE Shop pligt til at oplyse dig om hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

MY GARAGE Shopbehandler oplysninger om dig med det formål at opfylde den indgåede aftale om køb af varerne.

Første gang du køber varer på MY GARAGE Shop, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres om dig er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Den dataansvarlige er MY GARAGE A/S, Wittrupvej 1, 7120 Vejle Øst.
Hvis MY GARAGE Shopbliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er MY GARAGE Shop berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen sker på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om du vil give MY GARAGE Shop de ønskede oplysninger, men MY GARAGE Shop er i givet fald berettiget til at afvise betjening af dig.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, om du har også ret til at kræve indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du kan rette henvendelse til MY GARAGE A/S herom. Du kan klage over MY GARAGE Shop behandling af oplysninger om dig til MY GARAGE Shop og til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde her: www.mygarage.dk/cookies/

§ 10 Markedsføring
Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev og elektronisk markedsføring fra MY GARAGE A/S, kan du anmode herom i forbindelse med bestillingsprocessen. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet, og du kan til enhver tidafmelde dig nyhedsbrevet via link i de fremsendte mails eller ved at kontakte MY GARAGE A/S.

§ 11 Lovvalg
Dansk ret finder anvendelse.

 

Kontakt os

MY GARAGE A/S